[Giới Thiệu] Bộ Huân Chương Thiên Tượng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ bộ Huân Chương Mới - Thiên Tượng với các nội chung chính như sau:

Bộ Huân Chương Thiên Tượng

Bộ Huân Chương Thiên Tượng có tổng cộng 5 Huân Chương bao gồm:

Bạo Phong Chương

Hồng Liên Chương

Bất Diệt Long Lân Chương

Tử Lôi Chương

Lưỡi Bang Chương

Các Huân Chương có tại hoạt động Thiên Tượng (đang được diễn ra trong ngày 05/12/2016).

Mỗi Huân chương đều có các thuộc tính tăng theo mỗi cấp với bảng thuộc tính như sau:

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 200.000 200.000 600.000
1 400.000 400.000 1.200.000
2 600.000 600.000 1.800.000
3 800.000 800.000 2.400.000
4 1.000.000 1.000.000 3.000.000
5 1.200.000 1.200.000 3.600.000
6 1.400.000 1.400.000 4.200.000
7 1.600.000 1.600.000 4.800.000
8 2.000.000 2.000.000 6.000.000 8
9 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9
10 4.000.000 4.000.000 12.000.000 10

Cường Hóa

- Sử dụng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa để có thể Cường hóa các Huân chương từ 0 Sao lên 10 Sao.

--> Dùng Long Thần Thạch: khi cường hóa thất bại, số sao sẽ bị giảm.

--> Dùng Bùa Cường Hoa: khi cường hóa thất bại, số sao vẫn sẽ được giữu nguyên.

Kích Hoạt Ẩn

- Khi nhân vật sở hữu đủ 5 Huân Chương 10 Sao sẽ kích hoạt được thuộc tính ẩn – Thiên Tượng của bộ Huân Chương.

- Khi thuộc tính ẩn được kích hoạt, nhân vật sẽ được cộng thêm 5% thuộc tính Chiến Văn Chu Tước Chiến (Tăng 5% phản đòn cho nhân vật).

Nay Kính báo

Top