[Giới Thiệu] Điển Tịch Tu Vi Võ Học - Mộc Linh Tử

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về hoạt động Thiên Định Hồn Phách với nội dung chính như sau:

Hoạt động Thiên Định Hồn Phách

  • Tại hoạt động Thiên Định Hồn Phách, khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp trong ngày đủ 50.000 Vàng sẽ nhận được vật phẩm Thiên Định Hồn Phách (vật phẩm dùng để kích ẩn tính năng Điển Tịch Tu Vi Võ Học trong giao diện Trận Pháp - Cửu Khúc Trận.


Hiện tại vật phẩm này chưa có thể sử dụng để kích hoạt tính năng vì sẽ bị ràng buộc các vật phẩm khác.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo

Để có thể giúp Quý Nhân sĩ trải nghiệm tốt hơn về tính năng mới, Ban Điều Hành sẽ tiến hành hỗ trợ đổi vật phẩm Thiên Định Hồn Phách thành vật phẩm Mộc Linh Tử - Hiết Vĩ Xà Viện trong ngày cho những vị nhân sĩ nào sở hữu được.

- Quý Nhân sĩ vui lòng gửi Hỗ Trợ tại: Hotro.zing.vnSau Khi nhận được vật phẩm Mộc Linh Tử - Hiết Vĩ Xà Viện, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng ngay để kích hoạt thuộc tính ẩn tiếp theo của tính năng Điển Tịch Tu Vi Võ Học trong giao diện Trận Pháp - Cửu Khúc Trận.

Mộc Linh Tử - Hiết Vĩ Xà Viện

Hiệu quả: Khiến đổi phương Trúng độc, duy trì 10 giây, thời gian chờ 10 giây.

Lưu Ý

Hiệu quả của Mộc Linh Tử - Hiết Vĩ Xà Viện sẽ tạo ra độc sát, đối phương khi trúng phải sẽ bị mất máu theo phần trăm và giảm dần theo thời gian.

Hiệu quả này tuy gây ra sát độc sát rất cực lớn nhưng cần có thêm những đòn đánh từ nhân vật để có thể kết liễu đối phương trong lúc giao chiến.

Nay Kính báo,

Top