[Giới Thiệu] Điển Tịch Tu Vi Võ Học

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ về nội dung chi tiết của tính năng Điển Tịch Tu Vi Võ Học- Hoảng Nhã Cách Thế như sau:

Điển Tịch Tu Vi Võ Học là tính năng kích hoạt ẩn của Trận pháp Cửu Khúc Trận.

Điển Tịch Tu Vi Võ Học

  • Được đổi tại hoạt động Đột Phá Kỹ Năng. Dùng Đột Phá Kỹ Năng (Thất) để đổi.

Sau Khi Nhân vật đã lĩnh ngộ được Điển Tịch Tu Vi Võ Học, người chơi có thể sử dụng vật phẩm Hoảng Nhã Cách Thể (hoạt động chỉ diễn ra trong ngày 11/07/2016)

Kỹ năng: Hoảng Nhã Cách Thế
- Khi xuất chiêu, sẽ có xác suất kích hoạt kỹ năng, đối thủ trúng phải kỹ năng này sẽ không thể xuất chiêu trong 10 giây.


Chúc cho Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top