[Giới thiệu] GÓI PHÚC GIÁNG LONG

Hoạt động đổi Bách Niên Tinh Thạch

Khuyến cáo tham gia: Khuyến cáo các nhân sĩ đạt từ cấp 80 tham gia tính năng Trang Bị Giáng Long

Điều kiện : Chỉ có nhân sĩ đạt cấp 80 trở lên mới Mở được Gói Phúc Giáng Long.

Cách thức tham gia:

Các nhân sĩ vào giao diện Cửa hàng, mục Giới hạn mua để mua Gói Phúc Giáng Long với giá ưu đãi.

Chú ý: Mỗi ngày mỗi nhân sĩ chỉ được mua 1 Gói Phúc Giáng Long

Chỉ có nhân sĩ đạt cấp 80 trở lên mới mở được Gói Phúc Giáng Long.

Nhân sĩ mở Gói Phúc Giáng Long sẽ nhận được :

Mảnh Tinh Thạch không khóa.

Chú ý: Các nhân sĩ có thể giao dịch bày bán vật phẩm này.

Các nhân sĩ vào giao diện Hoạt động đặc biệt, mục Giáng Long Siêu Cấp để sử dụng đổi Mảnh Tinh Thạch sang Bách Niên Tinh Thạch.

Công thức đổi

20 Mảnh Tinh Thạch => Bách Niên Tinh Thạch *1 (Khóa)

Chú ý: Bách Niên Tinh Thạch Khóa không thể giao dịch bày bán.

Sử dụng Bách Niên Tinh Thạch

Các nhân sĩ vào giao diện Hoạt động đặc biệt , chọn hoạt động Tứ Tượng hoặc Giáng Long Siêu Cấp

Sử dụng Bách Niên Tinh Thạch đổi các trang bị quý hiếm

Hoạt động đổi Tứ Tượng

Hoạt động đổi Trang Bị Giáng Long Siêu Cấp:

Trong hoạt động Giáng Long Siêu Cấp có 2 công thức đổi:

  • Giáng Long Giới Chỉ và Giáng Long Thần Kiếm
  • Công thức đổi Giáng Long Giới Chỉ
    • Công thức 1:

     Mua trực tiếp tại hoạt động Giáng Long Siêu Cấp giá : 180.000 vàng/ 1 cái.

    • Công thức 2:

     Sử dụng 60 Bách Niên Tinh Thạch để ghép thành Giáng Long Giới Chỉ.

    • Công thức 3:

     Sử dụng Hiên Viên Giới Chỉ (7 sao ) kết hợp với 40 Bách Niên Tinh Thạch để ghép thành Giáng Long Giới Chỉ.

     Chú ý: Chỉ có Hiên Viên Giới Chỉ 7 sao mới đổi được ở công thức đổi này.

    • Công thức 4:

     Sử dụng Hiên Viên Giới Chỉ ( 10 sao) để đổi Giáng Long Giới Chỉ.

Công thức đổi Giáng Long Thần Kiếm tương tự như Giáng Long Giới Chỉ.

Ghi chú

 • Trang Bị Giáng Long ( Giáng Long Giới Chỉ và Giáng Long Thần Kiếm ) có thể sử dụng song song với trang bị Hiên Viên ( Hiên Viên Giới Chỉ và Hiên Viên Thần Kiếm).
 • Chỉ có nhân sĩ đạt cấp 80 trở lên mới Mở được Gói Phúc Giáng Long.
 • Mỗi ngày mỗi nhân sĩ  chỉ được mua 1 Gói Phúc Giáng Long.
 • Mảnh Tinh Thạch không Khóa, các  nhân sĩ có thể giao dịch bày bán
 • Bách Niên Tinh Thạch Khóa không thể giao dịch bày bán.
Top