[Giới Thiệu] Hoạt động 19-05

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - 19-05 với nội dung chính như sau:

19-05

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 19/05/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Kỳ Nhân khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Gói Quà Quyết Tâm khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Gói Quà Thắng Lợi khi tích lũy đủ 6.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Huyền Thiết Chi Tinh-Nguyên liệu chính để kích hoạt tính năng Đồ Long Đao khi tích lũy đủ 15.000 vàng.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top