[Giới Thiệu] Hoạt động Cửa Hàng Chiến Quyết

Cửa Hàng Chiến Quyết

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 16/05/2017 đến 23:59 ngày 17/05/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng số vàng tích lũy nạp trong ngày 16 và 17 tháng 05 để đổi các phần thưởng có tại hoạt động.

- Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính mức tích lũy tối đa là 200.000 điểm.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top