[Giới Thiệu] Hoạt Động Đinh Dậu - V276

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ hoạt động Đinh Dậu được diễn ra trong 3 ngày 28 - 29 và 30 tháng 01 năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Hoạt động Đinh Dậu

Lưu Ý: Hoạt động có 3 sự kiện chính được diễn ra trong 3 ngày và chỉ tích lũy trong ngày khi hoạt động diễn ra. Các hoạt động theo ngày bao gồm:

  • Hoạt động Mồng 1 diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 28/01/2017

  • Hoạt động Mồng 2 diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 29/01/2017

  • Hoạt động Mồng 3 diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 30/01/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được các phần thưởng khi tích lũy đủ các mức yêu cầu tại hoạt động.

Thuộc Tính Huân Chương

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Ẩn
0 200.000 200.000 600.00
1 300.000 300.000 900.000
2 400.000 400.000 1.200.000
3 500.000 500.000 1.500.000
4 600.000 600.000 1.800.000
5 700.000 700.000 2.100.000  
6 800.000 800.000 2.400.000  
7 1.000.000 1.000.000 3.000.000  
8 1.500.000 1.500.000 4.500.000  
9 2.000.000 2.000.000 6.000.000  
10 5.000.000 5.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Diệt Bạch Hổ : Giảm 30% (phần chiến văn có màu xanh lục) Bạch Hổ Chiến của đối thủ hiệu quả kích hoạt 100%, có hiệu lực trong vòng 10 giây, thời gian chờ 90 giây.

Diệt Chu Tước : Giảm 30% (phần chiến văn có màu xanh lục) Chu Tước Chiến của đối thủ hiệu quả kích hoạt 100%, có hiệu lực trong vòng 10 giây, thời gian chờ 90 giây.

Diệt Huyền Vũ : Tăng 20% Huyền Vũ Chiến

Cường Hóa

Sử dụng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa.

    • Sử dụng Long Thần Thạch: khi cường hóa thất bại sẽ giảm cấp sao của trang bị
    • Sử dụng Bùa Cường Hóa: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top