[Giới Thiệu] Hoạt động Đoan Ngọ 06/06

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Đoan Ngọ với nội dung chính như sau:

Đoan Ngọ

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 06/06/2017.

Lưu Ý: Hiện tại giao diện của hoạt động trong game đang bị lỗi hiển thị, Quý Nhân sĩ vui lòng dựa theo tin hoạt động này để tham gia.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Đoan Ngọ khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Gói Quà Đoan Ngọ khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Gói Quà Đoan Dương khi tích lũy đủ 8.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Huyền Thiết Chi Tinh-Nguyên liệu chính để kích hoạt tính năng Đồ Long Đao khi tích lũy đủ 15.000 vàng.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top