[Giới Thiệu] Hoạt động Khai Chiến Lần 5

Khai Chiến Lần 5

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 18/04/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được các bảo vật khi tích lũy đủ số vàng.


[Mới] Danh Hiệu Tinh Anh

Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được danh hiệu.

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh Lực
20.000.000 20.000.000 500.000 500.000 50.000.000 20

[Mới] Thần Binh - Vương Giả Kỳ Thương

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Vương Giả Kỳ- Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng. Sát thương của nhân vật khi đánh vào đối thủ sẽ được tăng X2, duy trì 5 giây, thời gian chờ 180 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa.

Sử dụng Long Thần Thạch: khi cường hóa thất bại sẽ giảm cấp sao của trang bị

Sử dụng Bùa Cường Hóa: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top