[Giới Thiệu] Hoạt động Phật Đản

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Phật Đản với nội dung chính như sau:

Phật Đản

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 10/05/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Gói Quà Địa Thạch khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được 2 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được 50 Tinh Tú Trận Tàn Chương khi tích lũy đủ 6.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Huyền Thiết Chi Tinh khi tích lũy đủ 15.000 vàng.

- Nguyên liệu chính để kích hoạt tính năng Đồ Long Đao

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top