[Giới Thiệu] Hoạt động Tuần Lễ Thiên Thạch

Tuần Lễ Thiên Thạch

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày 21/04/2017 đến 23:59 ngày 27/04/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Thiên Thạch khi tích lũy đủ 6.000 vàng mỗi ngày.

- Lưu Ý: Sau khi chuyển sang ngày mới nhân vật sẽ không thể nhận lại phần thưởng.

Thuộc Tính

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõLực Chiến
5.000.000 5.000.000 25.000.000 50 200.000

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top