[Giới Thiệu] Hoạt động Uyên Ương Hí Thủy

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Uyên Ương Hí Thủy với nội dung chính như sau:

Uyên Ương Hí Thủy

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 14/02/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Uyên Ương khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

Thuộc Tính Danh Hiệu

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
20.000.000 20.000.000 500.000 500.000 50.000.000 20

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Quà Ngọt Ngào khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Quà Hạnh Phúc khi tích lũy đủ 6.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Huyền Thiết Chi Tinh khi tích lũy đủ 15.000 vàng.

- Nguyên liệu chính để kích hoạt tính năng Đồ Long Đao

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top