Giới Thiệu Ngoại Trang và Ảo Hóa Cánh Mới

Gói Quà Hóa Trang & Gói Quà Cánh

  • Tham gia hoạt động Lễ Hội Hóa Trang để nhận được
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Gói Quà Hóa Trang và Gói Quà Cánh khi tích lũy đủ 3.000 Vàng trong ngày.
      • Hoạt động tính tích lũy 7 ngày.

Gói Quà Hóa Trang

Ngoại Trang NamNgoại Trang Nữ
Bách Quái Tiên Y
Đế Sư Tiên Bào 
Đế Hoàng Long Bào 
 Vân Du La Y
Tinh Thần Chú Thể 
 Long Giáp Thời Trang
 Anh Hùng Chi Khải
Ngân Liễu La Sam 
 Thất Thất Phượng Lăng Thường
Khải Giáp Thời Trang 

Gói Quà Cánh

Ngoại Trang Nam
Cánh Hàn Băng
Cánh Huyền Thải 
 Cánh Kiếm Văn
 Cánh Long Kiếm
 Cánh Thiểm Điện
Cánh Thiểm Điện Hồ Điệp 
Cánh Xúc Thủ 
 Cánh Quang Thiên Dịch
Cánh Linh Long Thiên Dịch 
Cánh Diễm Huyễn Thần Dịch 

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top