[Giới Thiệu] Ngũ Độc Thánh Trận - Ngày 16/06/2017

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện Ngũ Độc Trận với nội dung chính như sau:

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 16/06/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
  • Quà nhận được có tính chất Khóa
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 + Đỉnh Vàng*200
1.000 Quà Thiên Thù Nha-II*5
2.000 Quà Ngọc Thiềm Tiên-II*10
2.000 Quà Phong Ngô Thích-II*10
2.000 Quà Linh Xà Đảm*10-II
2.000 Quà Thiên Hạt Trảo*10-II
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5
30.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top