[Giới Thiệu] Quỷ Bát Trận - Kích Ẩn Bát Trận Đồ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ một kích ẩn mới của Trận Pháp - Bát Trận Đồ với các nội dung chính như sau:

Giới Thiệu

Quỷ Bát Trận là kích ẩn của Bát Trận Đồ giúp nhân vật tăng khả năng chiến đấu trong lúc giao chiến với đối phương.

Quỷ Bát Trận chỉ được kích hoạt khi Bát Trận Đồ đã lĩnh ngộ ở cấp tối đa của Trận Pháp.

Quỷ Bát Trận nhận tại hoạt động Long Tinh Chương tại V269 - Lễ Hội Mùa Tuyết

Thuộc Tính

Khi kích hoạt Quỷ Bát Trận, nhân vật sẽ được tăng các thuộc tính:

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
10.000.000 10.000.000 100.000.000 20

Sau khi đã kích hoạt Quỷ Bát Trận, nhân vật sẽ nhận được kỹ năng đặc biệt (bị động): Khi tấn công có 100% kích hoạt, duy trì 5 giây, khiến đối thủ mất phương hướng không thể thoát khỏi, mỗi giây mất 20% sinh lực, khi xóa trạng thái sẽ bị mất 50% sinh lực và không thể hồi lại, duy trì 10 giây, chờ 90 giây.

Nay Kính báo,

Top