[Giới Thiệu] Tuần Lễ Quà Tặng Sự Kiện V307

Tuần Lễ Quà Tặng Sự Kiện

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản V307 - Ký Ức Anh Hùng
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Nguyên liệu dưỡng thành tính năng (Khóa) khi tích lũy đủ 5.000 Vàng.

Lưu Ý:

    • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
    • Sang ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.
Ngày
Quà
Thứ 6
Rượu Đào Hoa*100 (Khóa)
Thứ 7
Linh Xà Độc*50 (Khóa)
Chủ Nhật
Tương Dương Đối Quyết*100 (Khóa)
Thứ 2
Long Hồn Đơn*50 (Khóa)
Thứ 3
Võ Thần Đơn*100 (Khóa)
Thứ 4
Kim Cách Hộ Thuẫn*50 (Khóa)
Thứ 5

Nhân Thạch*30 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top