[Giới Thiệu] Ưu Đãi Tuần V303 - Tích Lũy 7 Ngày

Ưu Đãi Tuần V303

    • Hoạt động tích lũy 7 ngày
    • Hoạt động diễn ra từ ngày 04/08/2017 đến 23:59 ngày 10/08/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
200 Võ Chân Khí *20 (Khóa) + Võ Công Đơn*20 (Khóa)
1.000 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1 (Khóa)
1.000 Triệu Vân Hồn Lệnh*1 (Khóa)
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*3 (Khóa)
2.000 Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
2.000 Đá Bách Tinh*1 (Khóa)
2.000 Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top