Gói Quà Mừng Khai Mở Cụm Máy Chủ Thứ 4

Nhằm chào đón tạch cụm máy chủ thứ 4 trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Ban Điều Hành xin ra mắt 2 gói quà Vương Giả - Chi Bang phục vụ quý Nhân Sĩ trên con đường bôn ba hành tẩu giang hồ.

Thời gian

 • Thời gian tích lũy: 00h00 ngày 08/01/2016 đến 23h59 ngày 31/01/2016.
 • Thời gian nhận thưởng: 17h00 ngày 08/01/2016 đến 23h59 ngày 31/01/2016.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.
 • Chỉ áp dụng cho máy chủ 601 trở đi

360game - Tân Thủ Miễn Phí

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nhận miễn phí gói quà.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bồ Đề Đơn*888(khóa)
 • Bát Cốt Đơn*888(khóa)

 • Tàng Kinh Quyển*888(khóa)
 • Vé Thái Hư Cổ*888(khóa)
 • Dịch Cân Đơn*888(khóa)
 • Nguyên Khí Đơn*888(khóa)
 • Bí Kíp Phi Long*888(khóa)
 • Bí Kíp Tử Hà*888(khóa)
 • Bí Kíp Thái Huyền*888(khóa)
 • Luyện Cốt Đơn*888(khóa)
 • Bích Linh Đơn*888(khóa)
 • Long Thú Cân*888(khóa)
 • Bàn Quay Tinh Thạch*1(khóa)
 • Bàn Quay Hoàng Đạo*1(khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*1(khóa)

360game - Tân Thủ Trưởng Thành

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nạp 2.000 vàng có thể nhận gói quà Tân Thủ Trưởng Thành.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Hỗn Nguyên Đơn*888(khóa)
 • Hỏa Long Đơn*888(khóa)
 • Bí Kíp Cửu Âm*888(khóa)
 • Thăng Đoạn Thạch*888(khóa)
 • Bắc Minh Tâm Pháp*888(khóa)
 • Thần Chiếu Kinh Bản*888(khóa)
 • Vũ Linh Đơn*888(khóa)
 • Bí Kíp Giáng Long*888(khóa)
 • Hộ Thể Thần Đơn*888(khóa)
 • Lục Mạch Huyền Đơn*888(khóa)
 • Huyết Ma Tâm Kinh*888(khóa)
 • Kim Thiền Đơn*888(khóa)
 • Bàn Quay Tinh Thạch*8(khóa)
 • Bàn Quay Hoàng Đạo*8(khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*8(khóa)
 • Thẻ Đổi Giới Chỉ *8(khóa)
 • Tín Vật Môn Phái*6(khóa)
 • Thẻ Đổi Chân Nguyên*6(khóa)

360game - Tân Thủ Anh Hùng

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 20.000 vàng sẽ nhận được gói quà Tân Thủ Anh Hùng.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Nguyên Liệu Cao Cấp*8888(khóa)
 • Bùa Cường Hóa*88(khóa)
 • Võ Công Đơn*88(khóa)
 • Võ Lâm Linh Đơn*88(khóa)
 • Hộp Kinh Nghiệm Cao*88(khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8 (khóa)
 • Kích Thích Tiềm Năng Đơn*8(khóa)
 • Vương Giả Tinh Thạch*8 (khóa)
 • Giáp Sắt Phù Đổng*1(khóa)
 • Roi Sắt Phù Đổng*1(khóa)
 • Ngựa Sắt Phù Đổng*1(khóa)
 • Kiếm Sắt Phù Đổng*1(khóa)
Top