[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Hỏa Điêu (144) Hỏa Điêu (144)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 24/10/2013 đến 23h59' ngày 24/10/2013 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Thổ Điêu (145)
Thủy Điêu (146)
Thiên Điêu (147)
Địa Điêu (148)
Vương Điêu (149)
Cặp 2 Tuyết Điêu (172) Tuyết Điêu (172)
Hàn Điêu (173)
Hải Điêu (175)
Băng Điêu (176)
Đông Điêu (177)
Quyền Điêu (178)
Thế Điêu (179)
Cặp 3 Linh Điêu (180)
Linh Điêu (180)
Ngự Điêu (181)
Nguyệt Điêu (182)
Thịnh Điêu (183)
Trí Điêu (184)
Chính Điêu (185)
Huỳnh Điêu (186)
Như Điêu (187)
Khang Điêu (188)
Cặp 4 Gia Điêu (189) Gia Điêu (189)
Xuân Điêu (190)
Tân Điêu (191)
Tài Điêu (192)
Lộc Điêu (193)
Phát Điêu (194)
Đạt Điêu (195)
Hy Điêu (196)
Cặp 5 Song Điêu (197) Song Điêu (197)
Kiếm Điêu (198)
Truyền Điêu (199)
Nhân Điêu (200)
Phong Điêu (201)
Chiến Điêu (202)
Kỳ Điêu (203)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 23/10/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top