[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Huyết Điêu (222) Huyết Điêu (222)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công đến 23h59' ngày 27/12/2013, tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Kim Hổ (223)
Mộc Hổ (224)
Hỏa Hổ (225)
Thổ Hổ (226)
Thủy Hổ (227)
Thiên Hổ (228)
Thần Hổ (229)
Vương Hổ (230)
Cặp 2 Hắc Hổ (231) Hắc Hổ (231)
Bạch Hổ (232)
Phi Hổ (233)
Mảnh Hổ (234)
Hoang Hổ (235)
Phục Hổ (236)
Truy Hổ (237)
Chiến Hổ (238)
Thạch Hổ (239)
Cặp 3 Bá Hổ (240)
Bá Hổ (240)
Song Hổ (241)
Vân Hổ (242)
Uy Hổ (243)
Tiểu Hổ (244)
Đại Hổ (245)
Bích Hổ (246)
Ngọc Hổ (247)
Ngọa Hổ (248)
Cặp 4 Kỳ Hổ (264) Kỳ Hổ (264)
Dạ Hổ (265)
Huyết Hổ (266)
Cặp 5 Trường Hổ (267) Trường Hổ (267)
Ngự Hổ (268)
Thánh Hổ (269)
Cặp 6 Hiệp Hổ (270) Hiệp Hổ (270)
Phong Hổ (271)
Ngạo Hổ (272)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 26/12/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top