[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Mộng Long (33) Mộng Long (33) + Phúc Long (34)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 16/01/2014 đến 23h59' ngày 16/01/2014 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Quý Long (35) + Hưng Long (36)
Trúc Long (37) + Chân Long (38)
Cặp 2 Trí Long (64) Trí Long (64) + Chính Long (65)
Hứa Long (66) + Huỳnh Long (67)
Như Long (68) + Hy Long (69)
Cặp 3 Khang Long (70)
Khang Long (70) + Gia Long (71)
Trung Long (72) + Hiếu Long (73)
Phụng Long (74) + Thịnh Long (75)
Cặp 4 Tường Long (76) Tường Long (76) + Tân Long (77)
Xuân Long (78) + Phát Long (79)
Tài Long (80) + Lộc Long (81)
Cặp 5 Sơn Long (82) Sơn Long (82) + Huyết Long (83)
Độc Long (84) + Hắc Long (85)
Thục Long (86) + Nghinh Long (87)
Cặp 6 Băng Hổ (273) Băng Hổ (273)
Lôi Hổ (274)
Đông Hổ (275)
Cặp 7 Tây Hổ (276)
Tây Hổ (276)
Nam Hổ (277)
Bắc Hổ (278)
Cặp 8 Giáng Hổ (279) Giáng Hổ (279)
Sinh Hổ (280)
An Hổ (281)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 15/01/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top