[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 321– 324 Nhân Mã (321) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 26/06 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Cặp 2 Máy chủ từ 325 – 328 Tuyệt Mã (325)
Cặp 3 Máy chủ từ 329 – 332 Phong Mã (329)
Cặp 4 Máy chủ từ 333 - 336 Bính Mã (333)
Cặp 5 Máy chủ từ 50 - 53 Huyền Long (50)
Cặp 6 Máy chủ từ 54 - 57 Triệu Long (54)

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 25/06/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top