[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Lam Long (96) Lam Long (96) + Bích Long (97) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 8/3/2013 đến 23h59' ngày 10/03/2013 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Chiến Long (98) + Nguyên Long (99)
Sở Long (100) + Yên Long (101)
Cặp 2 Triệu Long (54) Triệu Long (54)
Hiệp Long (55)
Cặp 3 Diệt Long (104)
Diệt Long (104) + Bạch Long (105)
Quốc Long (106) + Thái Long (107)
Đạo Long (108) + Tuyên Long (109)
Cặp 4 Tuyết Long (56) Tuyết Long (56)
Đường Long (57)
Cặp 5 Hữu Long (58) Hữu Long (58)
Đạt Long (59)
Cặp 6 Trí Long (64) Trí Long (64)
Chính Long (65)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 7/03/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top