[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 Cụm 7 - Địa Long Cụm 7 - Địa Long
Cụm 9 - Thần Long
2 Cụm 116 - Kiếm Long Cụm 116 - Kiếm Long
Cụm 120 - Song Long
Cụm 124 - Đoàn Long

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 19/08/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top