[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Phong Điêu (201) Phong Điêu (201)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 07/06/2013 đến 23h59' ngày 08/06/2013 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Chiến Điêu (202)
Kỳ Điêu (203)
Cặp 2 Sơn Điêu (204) Sơn Điêu (204)
Lôi Điêu (205)
Hằng Điêu (206)
Cặp 3 Dũng Điêu (207)
Dũng Điêu (207)
Ngân Điêu (208)
Bá Điêu (209)
Cặp 4 Kình Điêu (210) Kình Điêu (210)
Hắc Điêu (211)
Cổ Điêu (212)
Cặp 5 Thiết Điêu (213) Thiết Điêu (213)
Cảnh Điêu (214)
Cửu Điêu (215)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 06/06/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top