[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ Ghi Chú
Cặp 1 Bích Điêu (216) Bích Điêu (216)

- Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h ngày 12/07/2013 đến 23h59' ngày 14/07/2013 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.

Võ Điêu (217)
Vân Điêu (218)
Cặp 2 Thương Điêu (219) Thương Điêu (219)
Khí Điêu (220)
Lưỡng Điêu (221)
Cặp 3 Huyết Điêu (222)
Huyết Điêu (222)
Kim Hổ (223)
Mộc Hổ (224)
Cặp 4 Hỏa Hổ (225) Hỏa Hổ (225)
Thổ Hổ (226)
Thủy Hổ (227)
Cặp 5 Ngân Long (29) Ngân Long (29)
Xích Long (30)
Lôi Long (31)
Trường Long (32)

Thời gian gộp máy chủ: Bắt đầu từ 14h00 dự kiến đến hết ngày 11/07/2013

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top