[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 401 – 404 Tung Mã (401) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 24/12 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Cặp 2 Máy chủ từ 405 – 408 Vạn Mã (405)
Cặp 3 Máy chủ từ 409 – 412 Thành Mã (409)
Cặp 4 Máy chủ từ 413 - 416 Mừng Mã (413)
Cặp 5 Máy chủ từ 417 - 420 Lâm Mã (417)
Cặp 6 Máy chủ từ 421 - 424 Hoan Mã (421)
Cặp 7 Máy chủ từ 425 - 428 Ảnh Mã (425)
Cặp 8 Máy chủ từ 429 - 432 Hiệu Mã (429)

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 23/12/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top