[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Trang chính

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 104 - 109 Diệt Long (104) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 11/03 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Máy chủ từ 110 - 115
Cặp 2 Máy chủ từ 231 - 239 Hắc Hổ (231)
Máy chủ từ 240 - 248
Cặp 3 Máy chủ từ 301 – 304 Hoàng Mã (301)
Máy chủ từ 305 – 308
Máy chủ từ 309 – 312
Máy chủ từ 313 – 316
Cặp 4 Máy chủ từ 381 – 384 Hạ Mã (381)
Máy chủ từ 385 – 388
Máy chủ từ 389 – 392
Máy chủ từ 393 – 396
Cặp 5 Máy chủ từ 397 – 400 Bách Mã (397)
Máy chủ từ 401 – 404
Máy chủ từ 405 – 408
Máy chủ từ 409 – 412
Cặp 6 Máy chủ từ 413 – 416 Mừng Mã (413)
Máy chủ từ 417 – 420
Máy chủ từ 421 – 424
Máy chủ từ 425 – 428
Cặp 7 Máy chủ 433 Nghị Mã (433)
Máy chủ 434
Máy chủ 435
Máy chủ 436
Máy chủ 437
Máy chủ 438
Cặp 8 Máy chủ 439 Nam Mã (439)
Máy chủ 440
Máy chủ 441
Máy chủ 442
Máy chủ 443
Máy chủ 444
Cặp 9 Máy chủ 445 Kiên Mã (445)
Máy chủ 446
Máy chủ 447
Máy chủ 448
Máy chủ 449
Máy chủ 450

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 12h00 đến 23h59' hết ngày 10/03/2015

VuiGame

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 01 -02 Máy chủ (01) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 10/03 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Máy chủ từ 03 - 04
Máy chủ 05
Máy chủ 06
Máy chủ 07
Máy chủ 08
Máy chủ 09

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 12h00 đến 23h59' hết ngày 09/03/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top