[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
1 Máy Chủ 451 Thần Võ (451) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 13/05/2015 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Máy Chủ 452
Máy Chủ 453
Máy Chủ 454
Máy Chủ 455
Máy Chủ 456
2 Máy Chủ 457 Chiến Võ (457)
Máy Chủ 458
Máy Chủ 459
Máy Chủ 460
Máy Chủ 461
Máy Chủ 462
3 Máy Chủ 463 Tuyệt Võ (463)
Máy Chủ 464
Máy Chủ 465
Máy Chủ 466
Máy Chủ 467
Máy Chủ 468
4 Máy Chủ 469 Phú Võ (469)
Máy Chủ 470
Máy Chủ 471
Máy Chủ 472
Máy Chủ 473
Máy Chủ 474
5 Máy Chủ 475 Sơn Võ (475)
Máy Chủ 476
Máy Chủ 477
Máy Chủ 478
Máy Chủ 479
Máy Chủ 480

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00' đến 23h59' ngày 12/05/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top