[Gộp Máy Chủ] Thông Tin Gộp Máy Chủ Sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ 451 – THẦN VÕ Máy chủ 451 – THẦN VÕ Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 24/06 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Máy chủ 452 – THIÊN VÕ
Máy chủ 453 – ĐỊA VÕ
Máy chủ 454 – NHÂN VÕ
Máy chủ 455 - TINH VÕ
Máy chủ 456 – THƯỢNG VÕ
Máy chủ 457 – CHIẾN VÕ
Máy chủ 458 – HIỆP VÕ
Cặp 2 Máy chủ 459 – LONG VÕ Máy chủ 459 – LONG VÕ
Máy chủ 460 – HỔ VÕ
Máy chủ 461 – TRANH VÕ
Máy chủ 462 – HÙNG VÕ
Máy chủ 463 – TUYẾT VÕ
Máy chủ 464 – THẾ VÕ
Máy chủ 465 – CUỒNG VÕ
Máy chủ 466 – UY VÕ
Cặp 3 Máy chủ 467 – TÀI VÕ Máy chủ 467 – TÀI VÕ
Máy chủ 468 – LỘC VÕ
Máy chủ 469 – PHÚ VÕ
Máy chủ 470 – QUÝ VÕ
Máy chủ 471 – DANH VÕ
Máy chủ 472 – TRẤN VÕ
Máy chủ 473 – GIANG VÕ
Máy chủ 474 – HỒ VÕ
Cặp 4 Máy chủ 475 – SƠN VÕ Máy chủ 475 – SƠN VÕ
Máy chủ 476 – HÀ VÕ
Máy chủ 477 – XÃ VÕ
Máy chủ 478 – TẮC VÕ
Máy chủ 479 – ĐẾ VÕ
Máy chủ 480 – VƯƠNG VÕ
Máy chủ  481 – HOÀNG VÕ
Máy chủ 482 – KHÍ VÕ
Cặp 5 Máy chủ 483 – BÁ VÕ Máy chủ 483 – BÁ VÕ
Máy chủ 484 – NGHIỆP VÕ
Máy chủ 485 – PHONG VÕ
Máy chủ 486 – LÔI VÕ
Máy chủ 487 – BĂNG VÕ
Máy chủ 488 – HỎA VÕ
Máy chủ 489 – TRUNG VÕ
Máy chủ 490 – HIẾU VÕ
Cặp 6 Máy chủ 491– LỄ VÕ Máy chủ 491– LỄ VÕ
Máy chủ 492 – NGHĨA VÕ
Máy chủ 493 – TRÍ VÕ
Máy chủ 494 – TÍN VÕ
Máy chủ 495 – KHẢI VÕ
Máy chủ 496 – HOÀN VÕ
Máy chủ 497 – PHỤNG VÕ
Máy chủ 498 – TIÊN VÕ
Cặp 7 Máy chủ 499 – KÍCH VÕ Máy chủ 499 – KÍCH VÕ
Máy chủ 500 – TƯỚNG VÕ
Máy chủ 501 – QUÂN VÕ
Máy chủ 502 – HỘ VÕ
Máy chủ 503 – QUỐC VÕ
Máy chủ 504 – AN VÕ
Máy chủ 505 – DÂN VÕ
Máy chủ 506 – KHAI VÕ
Cặp 8 Máy chủ 429– HIỆU MÃ Máy chủ 429– HIỆU MÃ
Máy chủ 433– NGHỊ MÃ
Máy chủ 439– NAM MÃ
Máy chủ 445– KIÊN MÃ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 23/06/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top