[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ 507 – ĐỘC VÕ Máy chủ 507 – ĐỘC VÕ Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 19/08 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Máy chủ 508 – CÔ VÕ
Máy chủ 509 – CỬU VÕ
Máy chủ 510 – KIẾM VÕ
Máy chủ 511 - NGHỊ VÕ
Máy chủ 512 – MÔN VÕ
Máy chủ 513 – THÀNH VÕ
Máy chủ 514 – TƯƠNG VÕ
Cặp 2 Máy chủ 515 – DƯƠNG VÕ Máy chủ 515 – DƯƠNG VÕ
Máy chủ 516 – PHÁT VÕ
Máy chủ 517 – ĐẠT VÕ
Máy chủ 518 – HẠ VÕ
Máy chủ 519 – CHU VÕ
Máy chủ 520 – UYỂN VÕ
Máy chủ 521 – NGUYỆT VÕ
Máy chủ 522 – HUYỀN VÕ
Cặp 3 Máy chủ 523 – THƯƠNG VÕ Máy chủ 523 – THƯƠNG VÕ
Máy chủ 524 – QUANG VÕ
Máy chủ 525 – MINH VÕ
Máy chủ 526 – TOÀN VÕ
Máy chủ 527 – THẮNG VÕ
Máy chủ 528 – BÁO VÕ
Máy chủ 529 – TÝ VÕ
Máy chủ 530 – SỬU VÕ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 18/08/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top