[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

ZingMe

Máy Chủ
Cặp 1 SZM1 – HOA SƠN SZM1 – HOA SƠN
SZM2 – THÁI SƠN
 SZM4 –TUNG SƠN
SZM8 –PHONG SƠN
Cặp 2  SZM11 –HOÀNG SƠN SZM11 –HOÀNG SƠN
SZM14 –VU SƠN
   SZM26 –TRUNG SƠN
SZM 38 –ĐỊA SƠN
Cặp 3 SZM 50 –MỘNG SƠN SZM 50 –MỘNG SƠN
SZM 61 –CUNG SƠN
SZM 77 –KÌA SƠN
SZM 84 –GIÁP SƠN

ZingPlay

Máy Chủ
Cặp 1 SZP1 –THẦN KIẾM SZP1 –THẦN KIẾM
SZP4 –NHÂN KIẾM
 SZM7 –TIÊN KIẾM

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 12/10/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top