Hỗ trợ Gói Quà Bàn Tiệc Quốc Khánh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin chân thành cảm ơn các quý Nhân Sĩ đã tham gia ủng hộ sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong phiên bản V202 vừa qua đã xảy ra 1 vài lỗi làm ảnh hưởng đến tất cả quý Nhân Sĩ trong quá trình hành tẩu giang hồ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo sẽ tiếp nhận hỗ trợ và xử lý lỗi trong sự kiện "Mừng Đại Lễ Quốc Khánh" như sau:

  • Tiếp nhận hỗ trợ Gói Quà Bàn Tiệc đến hết ngày 04/09/2015. Như vậy sau khi hết ngày 04/09, Ban Điều Hành sẽ không giải quyết hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào về gói Quà Bàn Tiệc mừng Đại Lễ Quốc Khánh
  • Trong phiên bản V204 tiếp theo, sẽ mở tính năng cho hủy Huân Chương nhận được từ Bàn Quay Tinh Thạch và Bàn Quay Hoàng Đạo.

Ban Điều Hành sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn nữa để đem đến 1 sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng ngày càng hoàn thiện trong thời gian tới. Xin kính mong quý Nhân Sĩ cảm thông và bỏ qua cho những sự cố vừa qua và tiếp tục ủng hộ sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top