[Hỗ trợ khách hàng] Thông báo thông tin hỗ trợ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Kể từ ngày 1/04/2013, Ban Điều Hành đã chính thức áp dụng những mức hỗ trợ phục hồi trang bị cho các nhân sĩ nhằm đem đến sự phục vụ tốt nhất trong quá trình trải nghiệm sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống hỗ trợ phục hồi trang bị, Ban Điều Hành cũng gặp không ít những trường hợp quý nhân sĩ khai nhận không đúng sự thật gây rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Ban Điều Hành xin thông báo đến tất cả quý nhân sĩ những thông tin sau để tiến hành áp dụng và hỗ trợ tốt hơn.

  • Bắt đầu từ ngày 15/07/2013, chính thức áp dụng hỗ trợ tối đa 1 lần trong 1 tháng cho các trường hợp phục hồi trang bị, bị hack tài khoản.
  • Trường hợp quý nhân sĩ khai báo không chính xác khi gửi yêu cầu hỗ trợ, Ban Điều Hành sẽ tiến hành xử nghiêm khắc những trường hợp vi phạm này.

Ngoài ra, quý nhân sĩ có thể tham khảo các mức điểu khoản hỗ trợ chi tiết tại đây.

Nay kính báo,
Top