Hỏa Long đã trở lại!

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau những nỗ lực khắc phục, máy chủ Hỏa Long đã có thể mở cửa đón bước chân nhân sĩ gần xa. Ngay từ bây giờ, bằng hữu đã có thể tiếp tục ngao du cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện vừa qua.

Nay kính báo,

Top