[Hoạt Động Đặc Biệt Ngày 02/09] Chào Mừng Đại Lễ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thân mời Quý Nhân sĩ tham khảo chi tiết các hoạt động đặc biệt được diễn ra trong ngày 02/09/2016

Hoạt Động: Đèn Quốc Khánh

   • Thời gian tham gia: từ 00:00 - 23:59 ngày 02/09/2016
   • Trong thời gian hoạt động, tại bản đồ Chung Nam Sơn 2- kênh 1 , tọa độ (108,11) sẽ xuất hiện Hoa Đăng đầu tiên.
   • Tổng cộng có 20 Hoa Đăng, mỗi Hoa Đăng có thể tiến hành 1 lần đoán
   • Phải hoàn thành theo thứ tự câu hỏi trước đó mới có thể đến câu hỏi tiếp theo thứ tự cố định.
   • Mỗi lần trả lời sai nhận 1.000.000.000 kinh nghiệm và 10.000 điểm chân khí
   • Trả lời đúng câu hỏi, sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 gói quà sau:
Gói Quà Đoán Đèn Quốc Khánh và Gói Quà Đoán Đèn Quốc Khánh (Đặc Biệt)
  

Hoạt Động: Lễ Quốc Khánh 2016.

 • Thời gian tham gia:00h00 – 23h59 ngày 02/09/2016
 • Mỗi nhân vật sẽ được nhận miễn phí Quà Quốc Khánh.

 • Nhân vật NPC bàn tiệc ở thành Tương Dương tọa độ (135:145) nhấp chọn Quà Quốc Khánh
 • Lưu Ý: Chỉ nhận được 01 lần.

Hoạt Động: Tiệc Quốc Khánh.

 • Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 02/09/2016
 • Cách thức tham gia hoạt động:
 • Tại NPC bàn tiệc ở thành Tương Dương tọa độ (135:145) nhấp chọn Tiệc Quốc Khánh 2016.
  • Sau khi ấn sẽ hiện thanh chạy thời gian là 30 giây.
   • Sau khi nhấp chọn hoạt động Tiệc Quốc Khánh, nhân vật sẽ đứng yên trong 30 giây. Sau khi thời gian chờ 30 giây kết thúc, nhân vật sẽ nhận được gói quà Tiệc Quốc Khánh 2016.
   • Lưu Ý : Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia hoạt động Tiệc Quốc Khánh tối đa được 29 lần.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trong dịp Đại Lễ 02/09 cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo

Top