[Hoạt Động Đặc Biệt Ngày 19/09] Gói Quà Anh Hùng Xuất Thế - Gói Quà Quách Tĩnh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Khởi động 1 tuần lễ mới bằng việc nhận những gói quà vô cùng hấp dẫn trong sự kiện đặc biệt được diễn ra vào ngày 19/09/2016. Hoạt động được diễn ra với các gói quà như : Gói Quà Anh Hùng Xuất Thế, Gói Quà Quách Tĩnh....

Thời Gian

   • Thời gian nhận Quà  : Từ 11:00 đến 23:59 ngày 19/09/2016.
   • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần

Gói Quà Anh Hùng Xuất Thế

   • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy đủ 3.000 vàng trong ngày 19/09/2016 sẽ nhận được Gói Quà Anh Hùng Xuất Thế

Gói Quà Quách Tĩnh

  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy đủ 5.000 vàng trong ngày 19/09/2016 sẽ nhận được Gói Quà Quách Tĩnh

Gói Quà Cao Thủ Võ Lâm

  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy đủ 10.000 vàng trong ngày 19/09/2016 sẽ nhận được Gói Quà Cao Thủ Võ Lâm
Top