[Hoạt Động Đặc Biệt V270] Quà Vàng Bất Ngờ - Ngày 22/12/2016

Hoạt Động Quà Vàng Bất Ngờ: Ngày 22/12/2016

 • Quà Vàng Bất Ngờ chỉ diễn ra trong vòng 06 giờ từ 15h00 cho đến hết 20h00 chương trình chỉ được thông báo đồng bộ thời gian với trang chủ. Chương trình được tính tích lũy từ 15h00 đến 20h00.
 • Quý Nhân Sĩ sẽ nhận được Vé Vàng nhiều hơn khi cùng kết hợp mức nạp ở cả 2 sự kiện Ưu Đãi Mỗi Ngày Đông Quý Lai Liễu.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 500 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 250
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 750
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 1500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 2500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 10.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 60.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 15.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 90.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 15.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng

Lưu Ý

Hoạt động này chỉ tích lũy từ 15h01 đến 19h59 sau khi kết thúc thời gian hoạt động. Giao diện sẽ được đóng và không tính thêm bất kỳ tích lũy nạp phát sinh nào nữa.

Top