[Hoạt Động Đặc Biệt V291] Quà Vàng Bất Ngờ - Ngày 15/05/2017

Hoạt Động Quà Vàng Bất Ngờ: Ngày 15/05/2017

 • Quà Vàng Bất Ngờ chỉ diễn ra từ 15:00 cho đến hết 20:00 chương trình chỉ được thông báo đồng bộ thời gian với trang chủ. Chương trình được tính tích lũy từ 15:00 đến 20:00.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 500 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 1.500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 3.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 5.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 20.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 60.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 30.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 90.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
 100 Vé Vàng 30.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng

Lưu Ý

Hoạt động này chỉ tích lũy từ 15:00 đến 20:00 sau khi kết thúc thời gian hoạt động. Giao diện sẽ được đóng và không tính thêm bất kỳ tích lũy nạp phát sinh nào nữa.

Top