Hoạt Động Khai Chiến - Vương Giả Chi Bang 3

Hoạt Động Khai Chiến

Thời gian
 • Hoạt động diễn ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 05/07/2016
Nội dung
 • Ngày Khai Chiến Vương Giả Chi Bang cơ hội cho 256 Bang lọt vào vòng trong là rất lớn. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi tham gia vào cuộc chiến sinh tử đêm nay
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 20.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 25.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh vlcm_philongtinh1 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng trực tiếp vào nhân vật, mỗi lần sử dụng tăng 10.000.000 sinh lực, +10.000 lực chiến.
 • Giới hạn sử dụng: mỗi vật phẩm sử dụng tối đa 1000 lần
Top