[Hoạt Động Ngày 02/09] Sự Kiện Anh Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thân mời Quý Nhân sĩ tham gia hoạt động Sự Kiện Anh Hùng với các gói quà vô cùng hấp dẫn cùng Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng trong ngày 02/09/2016 với các nội dung chính như sau:

Sự Kiện Anh Hùng

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 02/09/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Các Vật Phẩm Mới

Gói Quà Vui Quốc Khánh 2016
  Ngoại Trang Quốc Khánh

     

   • Mở ra nhận được Thuộc tính ngoại trang:
   • Tấn Công : 100.000.000
   • Phòng Thủ : 100.000.000
   • Sinh lực: 1.000.000.000
  Danh Hiệu Quốc Khánh 2016
  • Mở ra nhận được Sử dụng nhận được danh hiệu Kỳ Công và thuộc tính cộng thêm :
  • Tấn Công : 5.000.000
  • Phòng Thủ : 5.000.000
  • Bạo Kích : 5000
  • Né Tránh : 5000
  • Sinh lực : 20.000.000

  Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

  Nay Kính báo,

  Top