[Hoạt động Ngày 03/10] Vô Tận Chiến Ý

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Vô Tận Chiến Ý với nội dung chính như sau:

Vô Tận Chiến Ý

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 03/10/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top