[Hoạt Động Ngày 05/09] Thất Kiếm Anh Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Thất Kiếm Anh Hùng với nội dung chính như sau:

Thất Kiếm Anh Hùng

 • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 05/09/2016.
 • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

HOT : Thất Kiếm Anh Hùng - Trường Hồng Kiếm Chủ

Thuộc Tính :

 • Tấn Công : + 77.777.777
 • Phòng Thủ : + 77.777.777
 • Bạo Kích : + 777.777
 • Né Tránh : + 777.777
 • Sinh Lực : + 77.777.777
 • Tầng Võ : + 177 Tầng
 • Sinh Lực : + 7%

Cập nhật Phần Thưởng : Thất Tử Toàn Chân

Vật Phẩm Mới :

 • Đan Dương Toàn Chân Lệnh
 • Trường Xuân Toàn Chân Lệnh.
 • Ngọc Dương Toàn Chân Lệnh
 • Trường Sinh Toàn Chân Lệnh
 • Trường Chân Toàn Chân Lệnh
 • Quảng Ninh Toàn Chân Lệnh
 • Thanh Tĩnh Toàn Chân Lệnh
 • Trùng Dương Toàn Chân Lệnh

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top