[Hoạt Động Ngày 07/10] Hội Tụ Quần Anh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thân mời Quý Nhân sĩ cùng Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng tham gia hoạt động Hội Tụ Quần Anh được diễn ra trong ngày 07/10/2016 tại phiên bản V260 - Kỳ Môn Ngũ Chuyển với nội dung chính như sau:

Hội Tụ Quần Anh

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 07/10/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Túi Long Tinh

Gói Quà Quách Tĩnh

Quà Kinh Chiến Long Thạch

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top