[Hoạt Động Ngày 09/09] Trùng Cửu Chí Dương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Trùng Cửu Chí Dương với các nội dung chính như sau:

Trùng Cửu Chí Dương

    • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 09/09/2016.
    • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Các Gói Quà

Quà Võ Chân Khí

Quà Đỉnh Vàng

Quà Kinh Nghiệm Đơn Siêu

Quà Chiến Long Thạch

Quà Nhân Vật Kim Đơn - Siêu

Quà Mảnh Đỉnh Phong

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top