[Hoạt động Ngày 10/10] Thất Kiếm Anh Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Thất Kiếm Anh Hùng với nội dung chính như sau:

Thất Kiếm Anh Hùng

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 10/10/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top