[Hoạt Động Ngày 14/10] Tứ Long Thiên Trảo

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Tứ Long Thiên Trảo với nội dung chính như sau:

Tứ Long Thiên Trảo

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 14/10/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top