[Hoạt Động Ngày 19/09] Tây Xuyên Hồng Miên Bách Hoa Bào

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Tây Xuyên Hồng Miên Bách Hoa Bào với nội dung chính như sau:

Tây Xuyên Hồng Miên Bách Hoa Bào

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 19/09/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top