[Hoạt Động Ngày 20/09] Quà Thần Bí

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Quà Thần Bí với các nội dung chính như sau:

Quà Thần Bí

Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 20/09/2016

    • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top