Hoạt động ngày 21/01/2016

Hoạt động đặc biệt Cây Thiên Tuế:

  • Thời gian: Từ 19h ngày 21/01/2016 đến 21h ngày 21/01/2016.
  • Nhân sĩ đến NPC Cây Thiên Tuế (191:174) tham gia hoạt động.
  • Lưu ý:
    • Mỗi máy chủ chỉ có 8 Quả Thiên Tuế.
    • Nạp 888 vàng nhận phần thưởng

Hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui: ( từ 0h ngày 21/01/2016 đến 23h59 ngày 21/01/2016).

Hoạt động Linh Thử Hiến Bảo: ( từ 0h ngày 21/01/2016 đến 23h59 ngày 21/01/2016)

Các chuỗi sự kiện hoạt động:

Thời GianSự Kiện
21/01/2016 Kỳ Trân Dị Bảo
21/01/2016 Lộc Bất Tận Hưởng
21/01/2016 Thứ Năm Vàng
21/01/2016 Phong Nguyệt Vô Tình
21/01/2016 Lục Đại Môn Phái
Top